Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

SalamNews

19 Aprel, 2024

19 Aprel, 2024

1

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik möhletini uzaldýar:

Lot №20 — “Farap” şypahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 10 (on) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews