Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM
Biz hakynda

«SalamNews» - internet-köpçülikleýin habar beriş serişdesidir. Biziň döredijilik toparymyz ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndan gündelik gyzykly hem-de anyk maglumatlar bilen tanyşdyrýar. Habarlar saýtymyz giň okyjylar köpçüligine niýetlenip, ondan içeri, daşary syýasat, milli ykdysadyýetiň dürli pudaklary, jemgyýetçilik durmuşynyň ugurlary, şol sanda medeniýet, ylym-bilim, tehnologiýa, saglyk we sport boýunça habarlary gyzgyny bilen okap, ýakymly pursatlary özünde jemleýän fotoreportažlarymyzy, wakanyň bolýan ýerinden taýýarlanan wideoreportažlarymyzy görüp bilersiňiz.
Saýtdaky maglumatlar türkmen we rus dillerinde berilýär.

Redaksiýanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 25.

Telefon: (+993 65) 36-99-33.