Baş arhiw müdirligi edara binasynyň ýyladyş ulgamynyň bug gazanlaryny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

SalamNews

28 Mart, 2024

28 Mart, 2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi edara binasynyň ýyladyş ulgamynyň bug gazanlaryny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 93-64-07

+993 12 93-81-55

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 88-nji jaýy

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews