Barokka-Bahşy: Joanna Gudal Türkmenistanda aýdym-saz saparyny gurnar

SalamNews

13 Aprel, 2024

13-nji aprelden 27-nji aprel aralygynda pianinoçy Joanna Gudalyň aýdym-saz konsertleri Türkmenistanyň dört şäherinde bolar. Bu ýerine ýetiriji Aşgabatda (13-nji aprel), Daşoguzda (15-nji aprel), Türkmenabatda (25-nji aprel), Maryda (27-nji aprel) özboluşly «Барокко-Бахши» konsert meýilnamasy bilen çykyş eder. Bu barada Aşgabatdaky Fransuz instituty habar berdi.

Bu meýilnama esasynda pianinoçy Özbegistanda we Türkiýede saparyny dowam etdirer. «Барокко-Бахши» konsertinde gadymy fransuz sazynyň, kompozitor Jan-Filipp Ramonyň (1683-1764) eserleri hem-de Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky ýurtlaryň sazlarynyň arasynda söhbetdeşlik bolar.

Joanna Gudalyň Aşgabatdan başlanýan çykyşlary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde bolar. Türkmenistanda fransuz pianinoçysy ýurduň Döwlet simfoniki orkestri we halk sazandalary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Konsertleriň Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Fransiýanyň ilçihanasynyň we Aşgabatdaky Fransuz institutynyň bilelikde guramagynda geçirilýär.

Konsertiň geçirilýän ýerleri we şertleri barada jikme-jik bilmek üçin bildirişi görüp bilersiňiz.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews