Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet hor toparynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazly agşam geçiriler

SalamNews

28 Aprel, 2024

Aprel aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor toparynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazly agşam geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet hor toparynyň (çeper ýolbaşçysy Haýdar Eminow, drižýory Perman Miriýew) çykyşlarynda dünýä belli hor sazlarynyň nusgalary ýerine ýetiriler.

Şeýle-de bu agşamyň dowamynda ( ýolbaşçysy Rahman Jumaýew) «Altyn asyr» estrada orkestriniň aýdym-sazly çykyşlary bolar.

Konsertiň 17:00-da başlaýar.

Konsertiň giriş petekleri boýunça maglumat almak üçin telefon belgiler:

+99364 86-50-91, 48-96-83, 94-10-76.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews