Türkmenistan bilen Awstriýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 5 esse ýokarlandy

SalamNews

11 Iýun, 2024

1

Türkmenistan bilen Awstriýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy ep-esli ýokarlandy.

Bu barada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň maglumatlaryna salgylanyp, «Trend.az» habar berýär. Maglumata laýyklykda, 2024-nji ýylyň üç aýynyň netijesi boýunça Awstriýa daşary söwda dolanyşygynda 19-njy ýerde durýar.

Şu döwürde iki ýurduň arasyndaky edilen söwda mukdary 22 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdirilende, takmynan 5 esse ýokarydyr (4,8 esse).

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews