Pariž 2024-e NBA-nyň super ýyldyzlary gatnaşar

SalamNews

17 Aprel, 2024

1

Ýene-de laýyk 100 günden başlanjak Pariž 2024 tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ABŞ-nyň basketbol milli ýygyndysynyň (erkekler) düzümi mälim edildi. Super ýyldyz LeBron Jeýmsiň ýolbaşçylygynda Pariže basketbolyň super ýyldyzlary barar. Stefen Körrini hem Parižde çykyş etmäge razy eden LeBron Jeýms we ýoldaşlary çempionlygyň birinji derejeli dalaşgäri hasaplanýar. Bassyr 5-nji altyn medalyna ymtylýan ABŞ-nyň ýygyndysynda LeBron Jeým bilen bir hatarda, NBA-nyň beýleki super ýyldyzlary – Stefen Körri, Kewin Durant, Jeýson Tatum, Joel Embiid, Dewin Buker, Antoni Dewis, Bam Adebaýo, Jrue Holideý, Antoni Edwards, Taýris Haliberton hem-de Kawhi Leonard dagy çykyş ederler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews