Futbol boýunça zenanlaryň arasyndaky Türkmenistanyň çempionaty: «Olimp» — birinji aýlawyň ýeňijisi

SalamNews

18 Aprel, 2024

Paýtagtymyzda geçýän futbol boýunça zenanlaryň arasyndaky Türkmenistanyň çempionatynyň birinji aýlawynyň duşuşyklary jemlendi.  

Geçirilen duşuşyklaryň netijesinde 13 utuk toplan Mary welaýatynyň «Olimp» topary birinji aýlawyň ýeňijisi boldy. Ikinji, üçünji orunlary «Altyn täç» (Aşgabat ş.) bilen «Miras» (Türkmenabat ş.) toparlary eýelediler. 

Zenanlaryň arasynda guralýan ýurdumyzyň birinjiliginiň ikinji aýlawynyň duşuşyklaryny şu ýylyň güýz aýlarynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews