Mary welaýatyň Sakarçäge etrabyna täze häkim bellenildi

SalamNews

15 Aprel, 2024

1

15-nji aprelde geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda Döwlet Baştutany A.Abdyllaýewi, saglyk ýagdaýy sebäpli Mary welaýatyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Şeýle hem bu wezipä B.Taganowy belledi.

Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews