Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlary täze bellenildi

SalamNews

16 Aprel, 2024

1

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kakageldi Rejepbaýewiç Haýtekow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Yslam Işanberdiýewiç Nursahatow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetberdi Şadurdyýewiç Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews