BSGG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy çagalaryň arasynda surat bäsleşigini yglan edýär

SalamNews

9 Aprel, 2024

1

Türkmenistanda 7 ýaşdan 13 ýaşa çenli çagalaryň arasynda «Sanjymlar howply kesellerden goraýjylarymyz!» mowzugy boýunça surat bäsleşigi geçiriler. Bäsleşik BSGG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Ýewropa Bileleşiginiň howandarlygynda yglan edildi.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler çeken suratynyň sanly nusgasyny lockalprocurementtkm@who.int salgysyna ýollap bilerler. Eserler 15-nji aprel — 19-njy aprel aralygynda kabul ediler.

Ýollajak hatlaryňyzda adyňyň, familiýaňyz, ýaşyňyzyz we telefon belgiňiz hökman görkezilmeli.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews