Ginnesiň rekordlar kitabyna iň meşhur animeniň ady girizildi

SalamNews

18 Aprel, 2024

1

«Jadyly söweş» («Магическая битва») animesi dünýäde iň meşhur anime öwrüldi. Bu anime seriýasy Ginnesiň rekordlar kitabyna girer derejede meşhurlyk gazandy. Bu bolsa animedäki göreşiň aňsat bolmandygyny görkezýär.

«Jadyly söweş»-iň esasy bäsdeşleri «Wan-Pis» («Ван-Пис») we «Titanlaryň hüjümi» («Атака титанов») taslamalarydy. Häzirki wagtda ikisi hem meşhurlygyň iň ýokary derejesine ýetdi: birinjisi «Netflix»-yň önümi bolany sebäpli, ikinjisi ýaňy çykan soňky möwsümi sebäpli. Şeýle-de bolsa, olara hiç bir zat birinjiligi almaga kömek etmedi.

Ýeňiji «Parrot Analytics» tarapyndan kesgitlenildi. Ol indi ençeme ýyl bäri tötänleýin işjeňlige esaslanýan dürli taslamalaryň meşhurlygyna baha berýär. Maglumatlaryna görä, «Jadyly söweş» teleýaýlym görkezilişine ortaça islegden 71 esse ýokarydy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews