Taryhda 17-nji aprel

SalamNews

17 Aprel, 2024

1856-njy ýyl. Kwebek Kanadanyň paýtagty diýlip yglan edilýär.

1875-nji ýyl. Newil Çemberlen snuker oýnuny oýlap tapýar.

1877-nji ýyl. L N.Tolstoý «Anna Karenina» romanyny tamamlaýar.

1919-njy ýyl. Fransiýada 8 sagatlyk iş wagty girizilýär.

1924-nji ýyl. «Metro-Golwyn-Mayer» kinostudiýasy döredilýär.

1964-nji ýyl. «Ford Mustang» ulagy öndürilip başlanýar.

2011-nji ýyl. Tagt oýunlary HBO platformasynda tomaşaçylara hödürlenýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews