Ahal welaýatyň häkiminiň orunbasary täze bellenildi

SalamNews

16 Aprel, 2024

1

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdar Annamyradowiç Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews