6-njy aprelde Mejlisiň täze düzümi ilkinji maslahatyny geçirer

SalamNews

1 Aprel, 2023

6-njy aprelde paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty geçiriler.

Bu barada 31-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews