Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy çagalar üçin baýramçylyk çäresini geçirdi

29 Mart, 2024

00:00 / 02:41

480p

360p
480p
Beýleki wideoreportažlar
Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews