ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy OBO-da boş iş orunlaryny yglan edýär (Overseas Building Operations)

SalamNews

6 Iýun, 2024

1

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy OBO-da (Overseas Building Operations) boş iş ýerini yglan etdi:

Howpsuzlyk gullukçysy (OBO), FSN-3

Bu wezipe ähli gyzyklanýan dalaşgärler üçin açykdyr.

Çagyryş 2024-nji ýylyň 14-nji iýunyna çenli dowam eder.

Ýüz tutmak üçin şu çeşmeden peýdalanyp bilersiňiz!

Doldurylmaly anketalary we beýleki gerekli maglumatlary şu ýerden tapyp bilersiňiz: https://tm.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Üns beriň: kagyz we/ýa-da e-poçta programmalary indi kabul edilmeýär. Ähli anketalar doldurylmaly we elektron işe almak üçin ýörite ýüztutma (ERA) arkaly tabşyrylmaly.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews