«Şerbet» marketi süýjüleriň we snekleriň täze görnüşlerini hödürleýär

SalamNews

8 Maý, 2024

«Şerbet» marketinde indi tagamlary bilen haýran galdyrýan, süýjülikleriň, içgileriň, snekleriň täze görnüşleriden lezzet alyp bilersiňiz. Marketiň assortimentiniň üsti import edilýän önümleriň dürli görnüşleri bilen ýetirildi.

Olaryň arasynda müşderileriň halaýan «Nutella», «Snickers», Toblerone», «Alpen Gold» we beýleki süýji önümleriniň täze tagamlary mynasyp ornuny tapýar.

Ertirini hoşboý ysly kofe bilen başlamagy makul bilýänler üçin market «Jacobs» we «Nescafe» ýaly dürli kofe markalarynyň täze tagamlary hödürleýär. Täze tagamlar bütin günüňize lezzet bagyşlap, ruhuňyzy göterer.

«Şerbet» marketindäki hödürlenýän täze önümleriň giň görnüşleri alyjylar köpçüliginiň isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Magtymguly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatrygynda ýerleşýän «Gül zemin» söwda merkezindäki «Şerbet» marketine baryp görüň!

Instagram sahypasy: @sherbet_market

TikTok: @sherbet_market

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews