Sazlamalar

Diller

TM

Koreý dilini öwrenmek üçin Esasy uniwersitet maksatnamasyny guramak meýilleşdirilýär

SalamNews
Ylym-bilim
Koreý dilini öwrenmek üçin Esasy uniwersitet maksatnamasyny guramak meýilleşdirilýär

Koreýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Koreýa Respublikasynyň Bilim ministrliginiň we Koreýany öwreniş akademiýasynyň 2024-nji ýylda daşary ýurtlarda koreý dilini öwrenmek boýunça Esasy uniwersitet maksatnamasyny geçirmegi meýilleşdirýändigini habar berdi.

Koreý okuwlary bilen gyzyklanýan taraplar maksatnama gatnaşmak üçin Koreý degişli gözleg ulgamy (http://ksps-pms.aks.ac.kr) arkaly onlaýn arzalary tabşyrmaga çagyrylýar. Arzalar 4-nji martdan (10:00) 11-nji marta çenli kabul edilýär (17:00).

Meýilnama boýunça ýüz tutmagyň talaplary Koreýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

Iň täze habarlar

Aşgabatdaky Fransuz institutynda fransuz dili boýunça olimpiada geçirilýär

9-njy martda Aşgabatdaky Fransuz instituty fransuz dili boýunça olimpiadanyň birinji tapgyrynyň geçirilýändigini yglan edýär.
SalamNews

Türkmen alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler. 
SalamNews

Sebitleýin fokus-topar Merkezi Aziýa üçin ylym-bilim we hünär kämilleşdirmegi ugrunda täze mümkinçilikleri açýar

22-nji fewralda Ýewropanyň bilim gaznasynyň goldawy bilen DARYA taslamasynyň çäklerinde Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleriň fokus-toparlaýyn onlaýn sessiýasy geçirildi.
SalamNews