Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Daşoguz welaýatyndan okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň dykgatyna!

SalamNews
Ylym-bilim / Dalaşgär-2022

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2022-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 11-nji iýulyndan Daşoguz şäheriniň we etraplaryň aşakdaky saglyk öýlerinde geçirilýär:

Daşoguz şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Şamçyrag köçesi, 26, tel: (800 322) 2-48-25, 2-56-83.
1.Daşoguz şäheriniň 1-nji saglyk öýüne degişli ilaty.
2.Gubadag etrabynyň ilaty.

Daşoguz şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Şagadam köçesi, tel: (800 322) 2-83-07.
1.Daşoguz şäheriniň 2-nji saglyk öýüne degişli ilaty.
2. S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ilaty.

Daşoguz şäheriniň 3-nji saglyk öýi: Merkez-3 ýaşaýyş jaý toplumynyň 15-nji jaýy, tel: (800 322) 7-03-20, 9-28-10.
1.Daşoguz şäheriniň 3-nji saglyk öýüne degişli ilaty.
2.Görogly etrabynyň ilaty.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi: Köneürgenç şäheri, G.Atabaýew köçesi, 47, tel: (800 347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.
1.Köneürgenç etrabynyň ilaty.
2.Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ilaty.
3.Boldumsaz etrabynyň ilaty.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi: Gurbansoltan eje adyndaky şäher, N.Andalyp köçesi, 21, tel: (800 343) 3-15-81, 3-03-50, 3-15-71.
1.Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň ilaty.
2.Akdepe etrabynyň ilaty.
3. Ruhubelent etrabynyň ilaty.

Iň täze habarlar