Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Daşoguzda hünär okuw mekdeplerine giriş resminamalarynyň kabul edilýän ýerleri

SalamNews
Ylym-bilim / Dalaşgär-2022
Daşoguzda hünär okuw mekdeplerine giriş resminamalarynyň kabul edilýän ýerleri

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdepde:

 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti;

 • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti;

 • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty;

 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti;

 • Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty.

Mekdebiň salgysy: Nowruz şäherçesiniň 18/1-nji jaýy.
Telefon belgisi: 2-66-92.

***

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde:

 • S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty;

 • D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty;

 • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty;

 • Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti;

 • Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty.

Mekdebiň salgysy: Görogly köçesiniň 1/3-nji jaýy.
Telefon belgisi: 2-67-68.

***

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdepde:

 • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti;

 • Türkmen döwlet maliýe instituty;

 • Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty;

 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

Mekdebiň salgysy: Oguzhan köçesiniň 46-njy jaýy.
Telefon belgisi: 7-40-78.

***

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynda:

 • S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti;

 • Türkmen oba hojalyk instituty.

Institutyň salgysy: Ruhnama köçesiniň 94-nji jaýy.
Telefon belgisi: 5-26-39, 9-33-92.

***

Daşoguz şäherindäki Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde:

 • Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty.

Orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.
Telefon belgisi: 9-09-22.

***

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebinde:

 • Türkmen döwlet medeniýet instituty;

 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy;

 • Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy.

Ýörite sungat mekdebiniň salgysy: Magtymguly şaýoly, 28a jaýy.  
Telefon belgisi: 7-58-14.

Iň täze habarlar

2022-nji ýy­lyň adal­ga­sy­ saý­lan­dy

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň adalgasyny saýlady. Ýylyň adalgasy hökmünde «Goblin mode» saýlandy. Bu adalga 318 müň 956 ses alypdyr — diýip, ntv.com.tr habar berýär.
SalamNews

Belarusda okamak isleýänler üçin uly mümkinçilik

Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýänlerden arzalar 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär.
SalamNews

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda «Bitarap Türkmenistan — parahatçylygyň we dostlugyň mekany» atly dabaraly çäre geçirildi.
SalamNews