Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşmaga çagyrýar

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlaryny «Döwletiň durnukly ösüşinde ýaşlaryň orny» atly onlaýn görnüşde geçiriljek halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşmaga çagyrýar.

26-njy aprelde geçiriljek bu maslahat özara bähbitli ylmy-amaly bilimleri we tejribeleri öwrenmäge mümkinçilik döreder.

Maslahata gatnaşmaga isleg bildirýänler çykyşlarynyň tezislerini 1-nji aprele çenli tsiem.conference@gmail.com elektron poçtasyna ibermelidir.

Türkmen, rus we iňlis dillerinde geçiriljek halkara ylmy-amaly maslahat aşakda görkezilen 3 bölümde geçiriler:

  • I bölüm. Ýaşlaryň hünär bilimi.

  • II bölüm. Ýaşlaryň zähmet bazary.

  • III bölüm. Ýaşlar telekeçiliginde menejment.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 12) 48-62-71.

Iň täze habarlar

Türkmen ýaşlarynyň 25-si Russiýa okuwa iberiler

Şu ýyl türkmen ýaşlarynyň 25-sini Russiýanyň degişli ýokary okuw mekdeplerine okuwa ibermek meýilleşdirilýär.
SalamNews

Bütindünýä kitap paýtagty mälim edildi

Gana döwletiniň paýtagty Akkra şäheri ÝUNESKO tarapyndan 2023-nji ýyl üçin Bütindünýä kitap paýtagty diýip ykrar edildi.
SalamNews

Çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara internet olimpiadasy yglan edildi

Gatnaşyjylara baha bermek üçin Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekillerinden eminler topary düzülýär.
SalamNews