Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň täze bilim ministri bellenildi

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Türkmenistanyň täze bilim ministri bellenildi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.

Baýramgül Orazdurdyýewa hukuk ugrundan ýokary bilim aldy. Ol Magtymguly adyndaky TDU-da mugallym, bilim ministriniň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça orunbasary wezipelerinden işledi.

Iň täze habarlar

Aşgabatdaky Fransuz institutynda fransuz dili boýunça olimpiada geçirilýär

9-njy martda Aşgabatdaky Fransuz instituty fransuz dili boýunça olimpiadanyň birinji tapgyrynyň geçirilýändigini yglan edýär.
SalamNews

Türkmen alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler. 
SalamNews

Sebitleýin fokus-topar Merkezi Aziýa üçin ylym-bilim we hünär kämilleşdirmegi ugrunda täze mümkinçilikleri açýar

22-nji fewralda Ýewropanyň bilim gaznasynyň goldawy bilen DARYA taslamasynyň çäklerinde Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleriň fokus-toparlaýyn onlaýn sessiýasy geçirildi.
SalamNews