Şu gün
Aşgabat
22 °C
Ertir
Aşgabat
22 °C
Birigün
Aşgabat
22 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
22 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Kitap okamagy halaýanlar üçin bäsleşik yglan edildi

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Kitap okamagy halaýanlar üçin bäsleşik yglan edildi

Ýakynda «Täze Älem» kitaphanasy daşary ýurt eserlerini okamaga höwesjeň ýaşlaryň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşigi yglan etdi. Türkmen dilinde geçiriljek bäsleşik Jek Londonyň «Martin Iden» atly romanyndan taýýarlanan test görnüşindäki sowalnamalar boýunça geçiriler.

Oňa 37 ýaşa çenli isleg bildirýänleriň ählisi gatnaşyp bilerler. Bäsleşige gatnaşmak üçin şu ýerden onlaýn görnüşinde hasaba alynmalydyr. Bäsleşige geleniňizde şahsyýetiňizi tassyklaýan resminamaňyzy ýanyňyz bilen almagy unutmaň.

Bäsleşik 11-nji sentýabrda «Täze Älem» kitaphanasynda geçiriler. Onuň ýeňijileri we öňe saýlanan gatnaşyjylar 17-nji sentýabrda TMÝG-niň Aşgabat şäher geňeşiniň we TSTP-niň Aşgabat şäher komitetiniň Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglanar.

Iň täze habarlar