Sazlamalar

Diller

TM

Çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara internet olimpiadasy yglan edildi

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara internet olimpiadasy yglan edildi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny geçirýär.

Internet olimpiadasy 19—njy maýda Aşgabat wagty bilen sagat 10:00-da başlanar. Olimpiadanyň şertlerine laýyklykda, talyplar 50 sany test soraglaryna 60 minudyň dowamynda we 10 sany ýumşy 120 minudyň dowamynda ýerine ýetirmeli bolarlar. Gatnaşyjylara baha bermek üçin Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekillerinden eminler topary düzülýär.

Internet-olimpiadasynyň ýeňijileri I, II, III derejeli diplomlar bilen sylaglanar. Olimpiada barada doly maglumat almak isleseňiz şu ýere basyň.

Habarlaşmak üçin elektron poçta salgysy: tituki.olimpiada.2022@gmail.com.

Iň täze habarlar

Aşgabatdaky Fransuz institutynda fransuz dili boýunça olimpiada geçirilýär

9-njy martda Aşgabatdaky Fransuz instituty fransuz dili boýunça olimpiadanyň birinji tapgyrynyň geçirilýändigini yglan edýär.
SalamNews

Türkmen alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdiler. 
SalamNews

Sebitleýin fokus-topar Merkezi Aziýa üçin ylym-bilim we hünär kämilleşdirmegi ugrunda täze mümkinçilikleri açýar

22-nji fewralda Ýewropanyň bilim gaznasynyň goldawy bilen DARYA taslamasynyň çäklerinde Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleriň fokus-toparlaýyn onlaýn sessiýasy geçirildi.
SalamNews