Sazlamalar

Diller

TM

Belarusda okamak isleýänler üçin uly mümkinçilik

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
Belarusda okamak isleýänler üçin uly mümkinçilik

Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýänlerden arzalar 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär. Bu barada Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär. 

Habara görä, Belarus Respublikasynyň Bilim ministrligi 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyklar üçin Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde resminamalary kabul etmegiň möhletini 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltmaga rugsat berdi.

Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak barada giňişleýin maglumat bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Iň täze habarlar

ABŞ türkmenistanlylary gysga möhletli okuwlara çagyrýar

Çeper eser, drama, goşgy ýa-da ssenariý ýazyjylary üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 11 hepdelik gysga okuw mümkinçiligi yglan edildi.
SalamNews

26 müňden gowrak türkmen okuwçysy Aşgabatdaky uniwersitetiň guraýan olimpiadasyna gatnaşýar

Olimpiada etrap, welaýat we döwlet derejesinde 3 tapgyrda geçiriler.
SalamNews

Türkmen mugallymlary Ýaponiýanyň abraýly uniwersitetlerine okuwa ugradylýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan guralýan «Inženerçilik biliminde okatmagyň usullaryny kämilleşdirmek» atly okuw saparynda bolarlar.
Çaryguly Hanjaýew. «SalamNews».