Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda «Bitarap Türkmenistan — parahatçylygyň we dostlugyň mekany» atly dabaraly çäre geçirildi. Onuň çäklerinde institutyň talyplary daşary ýurt halklarynyň naýbaşy tagamlarynyň sergisini guradylar.

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

Talyplaryň toý saçagyny Merkezi Aziýa halklary bilen bir hatarda, rus, türk, ispan, nemes, fransuz, amerikan, hytaý, koreý, iňlis, ýapon, hindi halklarynyň milli tagamlary we süýjülikleri bezedi. Naz-nygmatlar bilen bir hatarda, dünýä halklarynyň milli egin-eşikleri, gap-gaçlary sergä gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy.

Dünýä halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

Dabaraly çäräniň dowamynda institutyň talyp ýaşlarynyň ýerine ýetirmeginde daşary ýurt dillerinde aýdymlar ýaňlandy.

Iň täze habarlar

Kazanda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bellendi

Oňa Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsuly Güýç Garaýew hem gatnaşdy
SalamNews

Talyp olimpiadalaryna gatnaşjaklar hasaba alnyp başlandy

Bäsleşik alty ugry — ykdysadyýet, ynsanperwer, häzirki zaman türkmen jemgyýeti, ýöriteleşdirilen iňlis, hytaý we italýan dilleri öz içine alýar.
SalamNews

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2023-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berdi.
SalamNews