Sazlamalar

Diller

TM

2022-nji ýylyň adalgasy saýlandy

SalamNews
Ylym-bilim / Bilim
2022-nji ýylyň adalgasy saýlandy

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň adalgasyny saýlady. Ýylyň adalgasy hökmünde «Goblin mode» saýlandy. Bu adalga 318 müň 956 ses alypdyr — diýip, ntv.com.tr habar berýär.

Ikinji söz «Metaverse», üçünjisi «I Stand With» (Men ýanynda) adalgasy saýlandy. Adalganyň ulanylyşynyň köp ýurtda ýylyň birinji ýarymynda artandygy bellenýär. «Goblin mode» adalgasy ilkinji gezek 2009-njy ýylda «Twitter-de» peýda bolupdyr.

Oksford sözlügi «vax» adalgasyny 2021-nji ýylyň adalgasy hökmünde saýlapdy.

Iň täze habarlar

ABŞ türkmenistanlylary gysga möhletli okuwlara çagyrýar

Çeper eser, drama, goşgy ýa-da ssenariý ýazyjylary üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 11 hepdelik gysga okuw mümkinçiligi yglan edildi.
SalamNews

26 müňden gowrak türkmen okuwçysy Aşgabatdaky uniwersitetiň guraýan olimpiadasyna gatnaşýar

Olimpiada etrap, welaýat we döwlet derejesinde 3 tapgyrda geçiriler.
SalamNews

Türkmen mugallymlary Ýaponiýanyň abraýly uniwersitetlerine okuwa ugradylýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan guralýan «Inženerçilik biliminde okatmagyň usullaryny kämilleşdirmek» atly okuw saparynda bolarlar.
Çaryguly Hanjaýew. «SalamNews».