Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistandan Türkiýä adaty tertipde uçar gatnawlary açyldy

SalamNews
Ykdysadyýet / Ulag-kommunikasiýa
Türkmenistandan Türkiýä adaty tertipde uçar gatnawlary açyldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherine yzygiderli uçar gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada Aşgabat Halkara howa menziliniň sorag-jogap gullugy «SalamNews-a» habar berdi.

Habara görä, Aşgabat — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça hepdede 4 gezek guraljak gatnawlar 5-nji oktýabrdan ýola goýlar. Gatnawlar duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günleri amala aşyrylar.

Petekleri «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky ofisinden satyn alyp bilersiňiz.

Türkiýä barmak üçin wiza görnüşleri we düzgünleri barada giňişleýin maglumaty şu ýerden okap bilersiňiz.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews