Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

20-nji maýdan Türkmenistanda otly gatnawlary dikeldilýär

SalamNews
Ykdysadyýet / Ulag-kommunikasiýa

20-nji maýdan başlap ýurdumyzda ýolagçy demir ýol gatnawlary dikeldilýär. Gatnawlaryň tertibi railway.gov.tm saýtynda ýerleşdirildi.

Ertirden Aşgabat — Türkmenbaşy ugry boýunça ilkinji gatnaw amala aşyrylar.

21-nji maýda bolsa Türkmenbaşy — Aşgabat, Serhetabat — Mary, Türkmenabat — Aşgabat ugurlary boýunça ýolagçy otly gatnawlary ýola goýlar.

Iň täze habarlar

Balyk — goralmaly baýlyk

Şu gün dürli döwletlerde Bütindünýä balykçylyk güni bellenýär. Balykçylyk adamzady has irki döwürlerden bäri ýokumly we peýdaly iýmit bilen üpjün edip gelýän gadymy zähmet görnüşleriniň biridir.
SalamNews

27-nji iýun — Mikro, kiçi we orta kärhanalaryň halkara güni

27-nji iýun Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan esaslandyrylan halkara gün — mikro, kiçi we orta kärhanalaryň güni. Bu şanly sene 2017-nji ýyldan bäri bellenip gelinýär.
SalamNews

Büzmeýin etrabynda 480 maşgala üçin täze jaýlar açyldy

Şu gün — 27-nji iýunda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda her biri 32 öýden ybarat bolan 4 gatly 15 sany ýaşaýyş jaýy dabaraly açylyp ulanmaga berildi. Etrabyň Senagat köçesiniň ugrunda açylyp ulanmaga berlen ýaşaýyş jaý toplumy jemi 480 maşgalanyň ähli amatlyklary üpjün edilen jaýlara göçüp barmagyna şert döretdi.
SalamNews