Şu gün
Aşgabat
24 °C
Ertir
Aşgabat
24 °C
Birigün
Aşgabat
24 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
24 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Türkmenistan» awiakompaniýasy täze petek satuw şahamçasyny açdy

SalamNews
Ykdysadyýet / Ulag-kommunikasiýa
«Türkmenistan» awiakompaniýasy täze petek satuw şahamçasyny açdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň howa gatnawlarynyň petekleriniň resmi satuw şahamçasy açyldy. Bu barada m.business-gazeta.ru saýty habar berýär.

Indi ýolagçylar Türkmenistana petekleri Kazan şäheriniň Dekabristow köçesiniň 85b jaýynda ýerleşýän «Relita» işewürlik merkeziniň 210-njy ofisinden satyn alyp bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 8-843-500-55-31.

— «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlaryny amala aşyrýar. Häzirki wagtda Kazandan Türkmenabat şäherine yzygiderli gatnawlar guralýar.

Işewür syýahatçylyk agentligimiz Russiýa Federasiýasynyň çägindäki «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň dört sany aýratyn wekiliniň biridir. Ýolagçylar üçin amatly bolar ýaly, Kazanda howa gatnawlarynyň petekleriniň resmi satuw şahamçasyny açdyk — diýip, «TagraS-Business Travel» işewür syýahatçylyk agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Ilýas Badretdinow aýdýar.

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews