Şu gün
Aşgabat
24 °C
Ertir
Aşgabat
24 °C
Birigün
Aşgabat
24 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
24 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ykdysady üstünlikleriň sergisinde mahabat-tanyşdyryş çäreleri geçirildi

SalamNews
Ykdysadyýet / Telekeçilik

20-21-nji sentýabrda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan serginiň çäklerinde, önümçilik bilen megullanýan döwlet kärhanalarynyň, hususy düzümleriň wekilleriniň mahabat-tanyşdyryş çäreleri geçirildi.

Serginiň birinji gününde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky täze açylyp ulanmaga berlen dokma toplumlarynyň, «Türkmenhimiýa» Döwlet konserniniň kärhanalarynyň, «Aýdyň Gijeler» hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň, «Maýam» kärhanasynyň hyzmatlarynyň mahabat-tanyşdyrylyşy geçirildi. Döwlet we hususy düzümleriň wekilleri mahabat-tanyşdyryş çäresinde wekilçilik edýän kärhanalarynyň önümçilik we hyzmat kuwwatlylygy, täzeçil usullary, ulanýan döwrebap tehnologiki çözgütleri bilen çärä gatnaşyjylary giňişleýin tanyşdyrdylar.

Serginiň ikinji gününde geçirilen mahabat-tanyşdyryş çäresinde hususy düzümleriň wekilleri çykyş etdiler. «Akylly tilsimat» hojalyk jemgyýetiniň sanly tehnologiýalar we programma üpjünçiligi ulgamyndaky hyzmatlary giňişleýin tanyşdyryldy. «Jadyly çeşme», «Owadan ülke», «Tibet Türkmen», «Saraýan» hojalyk jemgyýetleriniň alyp barýan iş ugurlary, önümçilik mümkinçilikleri we öňdebaryjy tejribeleri giňişleýin tanyşdyryldy.

Mahabat-tanyşdyryş çäresi sergä gatnaşýan, degişli ugurlarda bilim alýan talyp ýaşlar üçin has-da täsirli boldy.

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews