Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Telekeçiler oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depginini 167,9 göterime ýetirdiler

SalamNews
Ykdysadyýet / Telekeçilik
Telekeçiler oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depginini 167,9 göterime ýetirdiler

Şu ýylyň 7 aýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 167,9 göterime, senagat önümleriniň ösüş depgini 109,2 göterime deň boldy. turkmenmetbugat.gov.tm internet saýtynda bellenişi ýaly, bu maglumatlar içerki sarp edijileriň oba hojalyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda hususy ulgamyň mümkinçilikleriniň uludygyny görkezýär.

Telekeçiler oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depginini 167,9 göterime ýetirdiler

Importyň ornuny tutýan önümleri öndürmekde, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmakda hususy işewürleriň paýy uludyr. Şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 39 göterim ýokarlandy.

Şu ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 13,4 milliard manada deň boldy. 2022-nji ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň umumy möçberiniň 81,5 göterimi ilatyň durmuş maksatlaryna gönükdirildi.

Telekeçiler oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depginini 167,9 göterime ýetirdiler

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews