Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Döwlet biržasynda nah ýüplük we binýatlyk nebit satyldy

SalamNews
Ykdysadyýet / Söwda
Döwlet biržasynda nah ýüplük we binýatlyk nebit satyldy

Hepdäniň duşenbe güni Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bolan söwdalarda umumy bahasy 736,4 müň dollar we 7,3 million manat bolan 11 geleşik baglaşyldy.

Türkiýäniň işewürleri Türkmengala, Sakarçäge etraplaryndaky we Daşoguz şäherindäki dokma kärhanalarynda öndürilen nah ýüplükleriň dürli görnüşleriniň 269,5 müň kilogramyny satyn aldylar. Geleşigiň umumy bahasy 736,4 müň dollara deň boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri umumy bahasy 7,2 million manat bolan Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodyndan SN-180 görnüşli binýatlyk nebitiň jemi 2 müň tonnasyny satyn aldylar.

Şeýle hem içerki bazar üçin bahasy 45,3 müň manatdan gowrak bolan elde dokalan halylar ýerlendi.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews