Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň we Hytaýyň özara söwdasy 11 milliard 181 million dollardan geçdi

SalamNews
Ykdysadyýet / Söwda
Türkmenistanyň we Hytaýyň özara söwdasy 11 milliard 181 million dollardan geçdi

Geçen 2022-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň özara söwda dolanyşygy 11 milliard 181 amerikan dollaryndan gowrak boldy. Diňe dekabr aýynda iki döwletiň özara söwdasy 1 milliard 57 million dollara barabar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük administrasiýasy mälim edýär.

Özara söwdanyň agramly bölegini Türkmenistandan eksport edilen harytlar, hususan-da, turbageçirijiler arkaly iberilen tebigy gaz tutýar. Geçen ýylyň 12 aýynda Hytaýyň Türkmenistana eksporty 867 million amerikan dollaryndan gowrak boldy. Türkmenistanyň Hytaýa geçen ýylyň dowamyndaky eksporty bolsa, 10 milliard 313 million dollardan gowrak boldy. Diňe dekabr aýynda Türkmenistanyň bu ýurda eksportynyň pul hasabyndaky möçberi 976 million dollardan gowrak boldy.

Geçen ýylda Türkmenistanyň we Hytaýyň özara söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan 52 göterim ösdi. 2022-nji ýylda Hytaýyň Türkmenistana eksporty 69,2 göterim, Türkmenistanyň Hytaýa eksporty hem 50,7 göterim ösdi.

Ozal habar berşimiz ýaly, Türkmenistan 2022-nji ýylda umumy bahasy 10 milliard 250 million amerikan dollaryna barabar bolan tebigy gazy turbageçirijiler arkaly Hytaý Halk Respublikasyna eksport etdi.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews