Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Biržada milli pulda tehniki kükürdiň uly möçberi satyldy

SalamNews
Ykdysadyýet / Söwda
Biržada milli pulda tehniki kükürdiň uly möçberi satyldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda çarşenbe günündäki söwdalar milli pulda baglaşylan geleşikleriň köplügi bilen tapawutlandy. Milli pul serişdeleriniň hasabyna baglaşylan söwda geleşikleriniň esasy bölegi granulirlenen tehniki kükürdi satyn almak barada boldy. Ýerli telekeçiler umumy bahasy 64,5 million manat bolan granulirlenen tehniki kükürdiň 30 müň tonnasyny satyn aldylar.

Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Türkiýäniň işewürleri hem milli pulda söwda geleşiklerini baglaşdylar. Beýik Britaniýanyň işewüri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanasynda öndürilen bir litrlik gaba guýlan 1 %-li powidon-ýod ergininiň 12 müň sanysyny satyn aldy. Geleşigiň umumy bahasy 438,4 müň manada deň boldy.

BAE-niň we Türkiýäniň wekilleri milli pulda umumy bahasy 11,2 million manat bolan 335 müň kilogram nah ýüplükleriň dürli görnüşlerini satyn almak üçin geleşikleri baglaşdylar.

Daşary ýurt puluna BAE-den, Gyrgyz Respublikasyndan we Azerbaýjandan bolan söwda wekilleri umumy bahasy 1,4 million dollar bolan nah ýüplükleriň dürli görnüşleriniň jemi 500 müň kilogramyny satyn aldylar.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews