Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

11 milliard 225 million manatlyk senagat önümleri öndürildi

SalamNews
Ykdysadyýet / Senagat
11 milliard 225 million manatlyk senagat önümleri öndürildi

Balkan welaýaty ýurdumyzyň iň iri senagat sebitleriniň biridir. Günbatar sebitde şu ýylyň ýedi aýynda senagat önümleriniň 11 milliard 225 million manatlyga barabary taýýarlanyp, içerki we daşarky bazarlara ugradyldy. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişine görä, tutuş welaýat boýunça senagat önümlerini taýýarlamakda gazanylan ösüş depgini 128 göterime golaýlady.

Sebitde öndürilen önümleriň ýaryna golaýy hususy eýeçiligiň paýyna düşýär. Welaýatda elektrik energiýasyny ýerleşdirmekde, dürli görnüşli ýokary hilli azyk önümlerini taýýarlamakda guwandyryjy netijelere eýe bolundy.

Şu ýylyň geçen hasabat döwründe tutuş welaýat boýunça bölekleýin satuwyň haryt dolanyşygy 3 milliard 804 million manada deň bolup, bu ugurda 118 göterim ösüş gazanyldy. Geçen ýanwar — iýul aýlarynda ýola goýlan bölekleýin satuwyň haryt dolanyşygynyň 3,4 milliard manatlykdan gowragy hususy eýeçiligiň paýyna düşýär.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews