Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanda azyk önümleriniň müňlerçe tonnasy öndüriler

SalamNews
Ykdysadyýet / Oba hojalygy
Türkmenistanda azyk önümleriniň müňlerçe tonnasy öndüriler

Türkmenistanda şu ýyl ýeralma üçin 10 müň gektar ýer bölünip berlip, ondan 140 müň tonna hasyl almak maksat edinilýär. Sogan üçin bölünip berlen 25 müň gektar ýeriň her gektaryndaky hasyllylygy 250 sentnere ýetirip, jemi 250 müň tonna sogan almak meýilleşdirilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

Gant şugundyryny ösdürmek boýunça Mary welaýatynyň 10 etraby, Balkan welaýatynyň hem 5 etraby meşgullanýar. Bu welaýatlaryň oba hojalykçylary bölünip berlen 17900 gektar ýerden 224 müň tonna şugundyr hasylyny almagy maksat edinýärler.

Käşir ekmek üçin bölünip berlen 1300 gektar ýerden 23400 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzda şu ýyl mäşiň 21 müň tonnasy, noýbanyň hem 2250 tonnasy öndüriler. Bu hasyly almak üçin döwlet tarapyndan ýeriň degişlilikde 14 müň gektary we 1500 gektary bölünip berildi. Şeýle hem 3200 gektar ýerden 25600 tonna sarymsak alnar.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews