Sazlamalar

Diller

TM

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mälim etmegine görä, ýurtdaky banklar tarapyndan resmileşdirilen töleg kartlarynyň möçberi 1-nji dekabr ýagdaýyna görä, 5 million 142 müň 815-e barabar boldy.

Türkmenistanyň ilatynyň iň köp ulanýan bank kartlary «Daýhanbank» we «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banklary tarapyndan resmileşdirildi. Bu iki bankyň şu döwre çenli degişlilikde 1 million 849 müň 622 sanysy we 999 müň 329-sy resmileşdirildi. 1-nji dekabra çenli iň köp bank kartlary, has dogrusy, 1 million 767 müň 164 sany bank karty Aşgabat şäherindäki, 915 müň 941 sanysy Mary welaýatyndaky banklar tarapyndan resmileşdirilip ulanyşa goýberildi.

1-nji dekabr ýagdaýyna görä, ýurtda jemi 2148 sany bankomat hereket edýär. Şonuň iň köp bölegi, has takygy, 454 sanysy Aşgabat şäherinde, 446 sanysy Mary welaýatynda we 441 sanysy hem Lebap welaýatynda hereket edýär.

Dekabr aýyna çenli ýurdumyzyň banklary tarapyndan 922 müň 110 müşderi «Internet bank», 59 müň 421 müşderi hem «Mobil bank» hyzmatyna birikdirildi.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews