Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanda 2 aýda 56 müňden gowrak bank karty resmileşdirildi

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
Türkmenistanda 2 aýda 56 müňden gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary şu ýylyň 2 aýynda 56 müňden gowrak töleg kartyny resmileşdirdiler. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maglumatlarynda mälim edilýär.

Türkmenistanda ulanylýan töleg kartlarynyň iň köp bölegi «Daýhanbank» we «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banklary tarapyndan resmileşdirildi. Häzirki wagtda «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň töleg kartlaryny ulanýanlaryň sany 1 million 870 müňden, «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň töleg kartlaryny ulanýanlaryň sany hem 1 million 20 müňden geçýär.

1-nji mart ýagdaýyna görä, Türkmenistanda «Internet bank» hyzmatyny ulanýanlaryň sany 954 müňden, «Mobil bank» hyzmatyndan peýdalanýanlaryň sany hem 62,5 müňden geçýär.

Iň täze habarlar

Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlaryna seredildi

30-njy maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde «Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlary» atly maslahat geçirildi.
SalamNews

Gurbanguly Berdimuhamedow «Mapna Group» senagat toplumy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň ikinji gününde «Mapna Group» senagat toplumyna baryp, bu ýeriniň dolandyryş binasynda senagat toplumynyň ýolbaşçylary bilen söhbetdeş boldy hem-de toplum hakynda taýýarlanan tanyşdyryş çäresine gatnaşdy.
SalamNews

Umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.  
SalamNews