Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«Internet bank» we «Mobil bank» hyzmatlaryny ulanýanlaryň sany artýar

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
«Internet bank» we «Mobil bank» hyzmatlaryny ulanýanlaryň sany artýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli Türkmenistanda «Internet bank» hyzmatyny ulanýanlaryň sany 932 müň 730-a, «Mobil bank» hyzmatyndan peýdalanýanlaryň sany hem 60 müň 654-e ýetdi. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi banky mälim edýär.

«Internet bank» hyzmatyna iň köp müşderi «Daýhanbank» (346 737 sany) we «Türkmenistan» (294 448) döwlet täjirçilik banklary tarapyndan birikdirildi. Sebitler boýunça Mary welaýatynyň (215 033 müşderi) hem-de Lebap welaýatynyň (210 349 müşderi) ilaty «Internet bank» hyzmatyna iň köp birikdirilenler boldy.

«Mobil bank» hyzmatyna iň köp müşderi «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky (16 206 müşderi) hem-de «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky tarapyndan birikdirildi. Bu hyzmata iň köp müşderi Mary (15 666 müşderi) hem-de Lebap (15 648 müşderi) welaýatlaryndan birikdiler.

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna laýyklykda, Türkmenistanda 2 144 sany bankomat hereket edýär.

Iň täze habarlar

Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlaryna seredildi

30-njy maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde «Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlary» atly maslahat geçirildi.
SalamNews

Gurbanguly Berdimuhamedow «Mapna Group» senagat toplumy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň ikinji gününde «Mapna Group» senagat toplumyna baryp, bu ýeriniň dolandyryş binasynda senagat toplumynyň ýolbaşçylary bilen söhbetdeş boldy hem-de toplum hakynda taýýarlanan tanyşdyryş çäresine gatnaşdy.
SalamNews

Umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.  
SalamNews