Şu gün
Aşgabat
23 °C
Ertir
Aşgabat
23 °C
Birigün
Aşgabat
23 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
23 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Birža söwdalarynda dokma önümleri ýerlendi

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
Birža söwdalarynda dokma önümleri ýerlendi

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bolan söwda geleşiklerinde walýuta hasabynda 1,4 million dollarlyk, milli pulda hem 9,7 million manatlyk dokma önümleriniň dürli görnüşleri ýerlendi.

Daşary ýurt puluna gyrgyzystanly işewürler 302,5 müň dollarlyk dürli ölçegdäki orta öwüşginli boýalan tüýjümek önümleri we 1,1 million dollarlyk nah ýüplük satyn aldylar.

Hindistandan gelen telekeçiler milli pulda umumy bahasy 9,7 million manatlyk 221 müň kilogramdan gowrak bolan nah ýüplük satyn aldylar.

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews