Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ýeriňkiden 2 million esse ýokary magnit meýdany dörediler

SalamNews
Tehnologiýa
Ýeriňkiden 2 million esse ýokary magnit meýdany dörediler

Hytaýyň Uhan şäherinde güýçli magnit meýdanly desganyň gurluşygyna girişildi. Bu taslamanyň netijeleri 6G aragatnaşygy üçin telekommunikasiýa geçirijilerini, täze görnüşli zerur derman serişdelerini synagdan geçirmekde ulanylar.

Täze işläp taýýarlamalar üçin zerur bolan bu desganyň gurluşygy 5 ýyl dowam eder we onuň başlangyç bahasy 276 million dollar möçberinde bahalanýar. Şäheriň Huaçžun ylym we tehnologiýalar uniwersitetiniň çäginde guruljak desga gysga wagtlyk, ýöne Ýeriňkiden 2 million essä çenli güýçli magnit meýdanyny döretmäge mümkinçilik berer. Ýörite desgada dörediljek magnit meýdanynyň güýjenmesi 110 tesla deň bolar.

Häzirki wagtda güýjenmesi 100 tesla barabar bolan wagtlaýyn magnit meýdanyny berýän desga ABŞ-nyň Nýu-Meksika ştatyndaky Los-Alamoss milli laboratoriýasynda ýerleşýär. Hytaýyň iň ýokary güýjenmeli magnit meýdanly obýekti 70 tesla barabardyr.

Wagtlaýyn magnit meýdanlary ekstremal ýagdaýlardaky ýaşaýyş prosesini yzarlamaga, material gurluşlara we üýtgeşmelere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Iň täze habarlar

«Mercedes» hakyky liderler üçin täze ulagyny hödürleýär

«Mercedes» kompaniýasy bilen tanyş däl adam ýok bolsa gerek. Adamlaryň köpüsi kompaniýanyň awtomobillerine eýe bolmagy arzuw edýär.
SalamNews

Moda bilen gyzyklanýan adamlar üçin ajaýyp dizaýnly smartfon

«ZTE» kompaniýasy ýokary hilli smartfonlary öndürýändigi bilen meşhurlyk gazanandyr. Onuň ýakynda tanyşdyran «ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition» smartfonlary hem ulanylan innowasion tehnologiýalary bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtda smartfonyň dizaýny kosmosdan ruhlanyp döredilipdir.
SalamNews

Iň ygtybarly ulaglaryň sanawynda siziň awtomobiliňiz hem barmy?!

Abraýly «ISeeCar» internet-saýty iň ygtybarly we çydamly, ýagny uzak wagtlap peýdalanyp boljak awtomobilleriň sanawyny düzdi.
SalamNews