Şu gün
Aşgabat
23 °C
Ertir
Aşgabat
23 °C
Birigün
Aşgabat
23 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
23 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Apple» özüni dikeldýän ekranyna patent aldy

SalamNews
Tehnologiýa
«Apple» özüni dikeldýän ekranyna patent aldy

«Maýyşgak ekranly elektron enjam» ady bilen «Apple» şereketiniň täze enjamy hasaba alyndy.

Kompaniýanyň patentine laýyklykda, ekrana eplenmäge mümkinçilik berýän şarnir ornaşdyrylýar. Ol ekranyň daş ýüzüne eplenmegine mümkinçilik berýär. Ekranyň çyzylmagynyň öňüni almak üçin onda özüni dikeltmäge mümkinçilik berýän elementler ulanylypdyr.

«Apple-iň» ýörite «ýatly» elementler bilen üpjün edilen ekrany özüniň asyl ýagdaýyny ýatda saklamaga we täzeden «ýazylmaga» ukyply bolar.

«Apple» önümleri ýokary hili bilen meşhurlyk gazanandyr. Muňa seretmezden, kärhananyň «iPhone 14» smartfonlarynda birnäçe kemçilikler ýüze çykaryldy. Müşderiler enjamyň GPS ulgamynda, kameralarynda näsazlyklaryň bardygyny nygtaýarlar. «Apple» bu ýetmezçilikleriň iOS 16.1 täzelenmede düzediljekdigini belleýärler.

Iň täze habarlar

Söweş sungatyndan başy çykýan robot taýýarlanýar

Roçerster tehnologiýalar institutynyň alymlary taýzizuan söweş sungatyndan başy çykýan robody taýýarlaýarlar.
SalamNews

Ilon Mask «Tesla AI Day 2022» dabarasynda «akylly» roboty bilen tanyşdyrdy

Meşhur «Tesla» kompaniýasy «Tesla AI Day» dabarasynda öňden bäri garaşylýan roboty bilen tanyşdyrdy.
SalamNews