Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen bilermeni: Emeli aň ― innowasiýalara uzaýan ýol

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Türkmen bilermeni: Emeli aň ― innowasiýalara uzaýan ýol

Häzirki wagtda emeli aň (EA) gündelik durmuşymyzda ähli ugurlarda işjeň hereket edýär. Önümçilik pudagyny awtomatlaşdyrmakdan we lukmançylyk anyklaýyş ulgamlaryny ösdürmekden başlap, şäher infrastrukturasyny gowulandyrmak we maliýe tehnologiýalaryny ösdürmek ýaly EA işewürligi gündelik durmuşy özgertmekde möhüm rol oýnaýar.

Türkmenistanda bu ugurda öňdebaryjy hünärmenleriň biri Jelaleddin Soltanowdyr.

Ol biziň ýurdumyzda ýeke-täk Google Developer EA hünärmeni. Jelaleddin Hytaýyň Nebit Uniwersitetinde we Massaçusets Tehnologiýa Institutynda bilim aldy we şol ýerde kompýuter ylymlary we tehnologiýalary, statistika hem maglumatlar ylymlary (Computer Science and Technology, Statistics and Data Science) hünäri boýunça bilim aldy.

Türkmen hünärmeni bilimini kompýuter programmalaryny, obýektleri kesgitlemek we beýleki innowasiýa tehnologiýalaryny döretmek üçin ulanýar. Ol amerikan we türkmen kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda, Türkmenistanda emeli aňyň ösmegine goşant goşup, iň täze tehnologiýalary hödürleýär.

Innowasiýa sowatlylygy bu pudakda täze mümkinçilikler gözleýänler üçin gymmatly hyzmatdaş bolup durýar. Jelaleddin täze pikirler, taslamany işläp düzmek we EA pudagyndaky gözlegler üçin hyzmatdaşlyga hemişe açykdyr.

Tejribeli emeli aň hünärmeni bilen hyzmatdaşlyk etmek isleseňiz, Jelaleddin bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin:

Instagram: @jelalsultanow

E-poçta: jelaleddinsultanov99@gmail.com

Telefon: +993 (61) 67-99-81

Iň täze habarlar