Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Telegramda» uly täzeleniş boldy

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
«Telegramda» uly täzeleniş boldy

«Telegram» messenjerine köp sanly täze funksiýalary getiren 9.0 wersiýasy işläp başlady. Täze wersiýasynda indi «Google» hem-de «Apple» akkauntlary arkaly hem hasap açylar.

Iň uly özgertme messenjerdäki awtorizasiýa, ýagny hasaba alma ulgamyna täsir etdi. Onda, meselem, tassyklaýyş kodlaryny diňe bir SMS arkaly däl-de, elektron poçta bilen hem almak mümkin. Bulardan başga-da, indi messenjere «Google» hasabyňyz we «Apple» identifikatoryňyz bilen girip bolýar.

Şeýle hem «Telegramda» «@username-den» başga-da, «t.me/username» we «username.t.me-den» hem peýdalanmagyňyz mümkin.

9.0 wersiýasynda görnüş we stil özgerişleri ýokdur.

Iň täze habarlar

«Mercedes» hakyky liderler üçin täze ulagyny hödürleýär

«Mercedes» kompaniýasy bilen tanyş däl adam ýok bolsa gerek. Adamlaryň köpüsi kompaniýanyň awtomobillerine eýe bolmagy arzuw edýär.
SalamNews

Moda bilen gyzyklanýan adamlar üçin ajaýyp dizaýnly smartfon

«ZTE» kompaniýasy ýokary hilli smartfonlary öndürýändigi bilen meşhurlyk gazanandyr. Onuň ýakynda tanyşdyran «ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition» smartfonlary hem ulanylan innowasion tehnologiýalary bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtda smartfonyň dizaýny kosmosdan ruhlanyp döredilipdir.
SalamNews

Iň ygtybarly ulaglaryň sanawynda siziň awtomobiliňiz hem barmy?!

Abraýly «ISeeCar» internet-saýty iň ygtybarly we çydamly, ýagny uzak wagtlap peýdalanyp boljak awtomobilleriň sanawyny düzdi.
SalamNews