Sazlamalar

Diller

TM

Moskwanyň uniwersitetinde talyplara ýyllyk we diplom işlerini taýýarlanlarynda çat-bot ulanmaga rugsat berildi

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Moskwanyň uniwersitetinde talyplara ýyllyk we diplom işlerini taýýarlanlarynda çat-bot ulanmaga rugsat berildi

Moskwanyň döwlet pedagogika uniwersiteti talyplara diplom we ýyllyk işlerini ýazanlarynda çat-bot (emeli aň) ulanmaga rugsat berdi.

Habarda «MGPU gutarnykly hünär taýýarlyk işlerinde talyplar üçin emeli aň tehnologiýalaryny ulanmagy kanunlaşdyrdy. Bu karar 2023-nji ýylyň awgust aýynyň ahyrynda uniwersitetiň akademiki geňeşiniň mejlisinde kabul edildi» diýlip bellenilýär.

Talyplaryň ýyllyk işlerini we diplomlaryny ýazmak prosesinde maglumat we tekst almak üçin çat-bot we beýleki emeli aň gurallaryny ulanyp biljekdigi aýdyňlaşdyryldy. Şol bir wagtyň özünde, talyplar ol ýerden alnan maglumatlary özbaşdak seljermeli we gaýtadan işlemeli.

Şeýle hem habarda «Ulanyşy gadagan etmek iň aňsat usul, ýöne täsirli däl. Geljekde uçurymlarymyz bu ulgamy ulanmakdan saklanyp bilmeýän bolsalar, uniwersitetde okaýarka ony nädip dogry ulanmalydygyny öwrenmekleri has gowudyr» diýlip bellenilýär.

Iň täze habarlar

Ýedi orunlyk «Volkswagen Tiguan 2025» gyş synagynda surata düşürildi

Ýewropada gyş synaglary wagtynda «Tiguan Allspace» awtoulagynyň ornuny tutup biljek täze «Volkswagen Tayron» krossoweri peýda boldy.
SalamNews

Dünýäniň ilkinji agaçdan ýasalan emeli hemrasy älem giňişligine goýberiler

Ýaponiýanyň Kyoto uniwersiteniniň alymlary «LignoSat» atly dünýäniň ilkinji agaç ýasalan emeli hemrasyny döretdiler.
SalamNews

Moskwa şäherinde sürüjisiz «Pikseller» işe başlady

Sergeý Sobýanin «Piksel» sürüjisiz howly süpüriji ulagynyň üstünlikli barlagdan geçendigi barada gürrüň berýär.
SalamNews