Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«iPhone 14» smartfonlaryny aktiwleşdirmek bilen baglanyşykly kynçylyklar döredi

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
«iPhone 14» smartfonlaryny aktiwleşdirmek bilen baglanyşykly kynçylyklar döredi

«iPhone 14» smartfonlarynyň resmi satuwy başlandy. Sagat gurşawlarynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly smartfonlary, ilki bilen, ýaponiýalylar we hytaýlylar, birnäçe sagatdan soňra bolsa ýewropalylar satyn aldylar.

«MacRumours-yň» berýän maglumatlaryna görä, arzyly smartfony satyn alan müşderilerde enjamy aktiwleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler döräpdir. Bu barada «Apple» şereketiniň resmi saýtynda hem habar berilýär.

«Apple» kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, «iPhone» ilkinji gezek açylanda «Подключиться к Mac или ПК с помощью iTunes» ýazgydan gerek buýrugy saýlap almalydyr. Haçan-da smartfon Wi-Fi ulgamyna birikmegi soranda, geçen sahypa dolanmaly we aktiwasiýa üstünlikli tamamlanýança ýene-de ýaňky hereketleri gaýtalamaly.

Şeýle-de «Apple» «iPhone 14» we «iPhone 14 Pro» smartfonlarynyň eýelerine iOS ulgamyny 16.0.1. görnüşine çenli täzelemegi maslahat berýär. Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, operasion ulgamyň bu täzelenmesinde ýokardaky bökdençlikleriň ählisi düzedilendir.

Iň täze habarlar