Şu gün
Aşgabat
20.6 °C
Ertir
Aşgabat
23.0 °C
Birigün
Aşgabat
22.0 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
20.6 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Awtoulaglarda «gara guty» döwri başlanýar

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Awtoulaglarda «gara guty» döwri başlanýar

Täze awtoulaglar sürmek, howpsuzlyk kemerini ulanmak, hereketlendirijiniň ýagdaýy ýaly parametrleri birnäçe minut öňünden ýazga alyp bilýän ölçeg ulgamy bilen enjamlaşdyrylar. Uçarlara ýerleşdirilen «gara guty» indi hususy awtoulaglara ýerleşdiriler. Bu barada sputnik.az habar berýär.

Fransiýada 1-nji maýdan başlap, uçarlarda, ýük awtoulaglarynda we awtobuslarda bolşy ýaly, täze hususy awtoulaglar hem «gara guty» bilen enjamlaşdyrylýar.

Awtoulag heläkçiliginden soňra, ýagdaýy seljermek üçin täze awtoulaglar sürüjiniň ýagdaýy, howpsuzlyk kemeriniň ulanylyşy, ýerleşýän ýeri, hereketlendirijiniň ýagdaýy ýaly parametrleri birnäçe minut öňünden ýazyp bilýän ölçeg ulgamy bilen üpjün ediler.

Hususy awtoulaglara täze ulgamyň ornaşdyrylmagy netijesinde, ýol-ulag hadysalarynyň netijelerini seljermek we olaryň sanyny azaltmak maksat edinilýär.

Bu ölçeg ulgamynyň, köne awtoulaglary-da goşmak bilen, 2024-nji ýyldan başlap ähli awtoulaglara ornaşdyryljakdygy aýdylýar. Bu düzgüniň durmuşa ornaşdyrylmagy üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Parlamentinde ses berlendigini bellemek gerek.

Iň täze habarlar

Öý hojalykçy robotlaryň täze nesli

«Dyson» kompaniýasy öý hojalyk işlerinde adamlara ýakyndan ýardam berip biljek robotlaryň dörediljekdigini mälim etdi. Bu barada «The Guardian» habar berýär.
SalamNews

«Oracle day»: Programma üpjünçiligi boýunça okuw maslahaty geçirildi

IT ulgamynyň hünärmenleri üçin Aşgabatdaky «Arçabil» oteliniň mejlisler zalynda «Oracle day» ady bilen okuw maslahaty geçirildi. Ony dünýäniň iň uly programma we serwer ulgamlary bilen üpjün ediji «Oracle» kompaniýasy gurady.
SalamNews

Türkmen wekiliýeti Bakuda geçiriljek aerokosmos tehnologiýalarynyň festiwalyna gatnaşmaga çagyrylýar

26 — 29-njy maýda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda «TEKNOFEST Azerbaijan» ady bilen aerokosmos tehnologiýalarynyň festiwaly geçiriler.
SalamNews