Sazlamalar

Diller

TM

Alymlar 3D protezleriniň haýwanlar üçin täsirliligini subut etdiler

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Alymlar 3D protezleriniň haýwanlar üçin täsirliligini subut etdiler

Nowosibirskiniň weterinariýa hirurglary haýwanlar üçin 3D protez ulgamyny döretdiler. Muny «RIA Nowosti» sahypasynda weterinar Sergeý Gorşkow aýtdy.

3D çap edilen protezler ilki tokaýda penjeleri kesilen Monika itine ýerleşdirildi. 2021-nji ýylda lukmanlar Monika üçin aýratyn protezler goýdular, şondan soň it Angliýa göçdi. Gorşkowyň pikiriçe, häzirki wagtda Monika ekin meýdanlarynda we tokaýlarda aýlanýar we implantasiýa edilişiniň göterimi 90% töweregi, ýagny kadaly ýagdaýda saklanýar.

Mundan başga-da, lukman Nowokuznetskidäki Dymka pişigini agzady. Ol 2020-nji ýylda dört aýagy üçin protez geçirdi. Häzirki wagtda bu pişik sagdyn we doly durmuşda ýaşaýar. Gorşkow, umuman alanyňda, soňky birnäçe ýylda 40-dan gowrak şeýle operasiýa edilendigini aýtdy.

Umuman alanyňda, tehnologiýanyň netijeliliginiň subut edilendigini, ýöne ony kämilleşdirmek boýunça ýene-de işleriň dowam edýändigini aýtdy. Hususan-da, weterinar lukmanlar protezleriň daşynyň könelmeginiň meselesini çözmäge synanyşýarlar. 

Iň täze habarlar

Ýedi orunlyk «Volkswagen Tiguan 2025» gyş synagynda surata düşürildi

Ýewropada gyş synaglary wagtynda «Tiguan Allspace» awtoulagynyň ornuny tutup biljek täze «Volkswagen Tayron» krossoweri peýda boldy.
SalamNews

Dünýäniň ilkinji agaçdan ýasalan emeli hemrasy älem giňişligine goýberiler

Ýaponiýanyň Kyoto uniwersiteniniň alymlary «LignoSat» atly dünýäniň ilkinji agaç ýasalan emeli hemrasyny döretdiler.
SalamNews

Moskwa şäherinde sürüjisiz «Pikseller» işe başlady

Sergeý Sobýanin «Piksel» sürüjisiz howly süpüriji ulagynyň üstünlikli barlagdan geçendigi barada gürrüň berýär.
SalamNews